kop
WELKOM               ZIJN & DOEN               MOGELIJKHEDEN               MEER INFO               LINKS               CONTACT
bloeiende cornuslogo
AANHAKEN / AFHAKEN / CONTACT

Houding is belangrijker dan inhoud.
Je ervaring blijkt minder afhankelijk van wat er feitelijk gebeurt,
maar wordt vooral ingekleurd door de manier waarop je met alles
omgaat. De houding waarmee je jezelf, anderen en situaties bena-
dert is te verdelen in: een open houding of een verkrampte houding.

De verkrampte houding ontstaat onbewust en automatisch, als
primitieve reacties op afhankelijke situaties uit je geschiedenis.
Dit gewoontepatroon van reageren verkrampt je kijken, denken en
voelen. Reflexmatig zijn er afweerreacties aktief naar pijn, angst of
dreiging. Er zijn ook reflexmatige grijp- of aanhaakbewegingen naar
alles en iedereen die de hoop op veiligheid, liefde en erkenning wekt.

Aanhaken en afweren wissel je onbewust af in de mate waarin je hoop
of vrees ervaart in die situatie of bij die persoon. Overleven van je ‘ik’
staat hier centraal. De ander is onbewust en onbedoeld gereduceerd
tot een object dat jouw overleving ondersteunt of bedreigt.

In de open houding ben je in contact met alles wat er plaatsvindt.
Je ziet je eigen gewoontereacties van aanhaken en afweren en her-
kent dit wellicht ook bij de ander. Je laat je gedrag zoveel mogelijk
leiden door heelheid en volwassen in relatie zijn. Je hebt oog voor
jezelf, de ander en voor wat er tussen jullie speelt. Je houding is open,
realistisch en basaal vriendelijk naar de hele situatie, hoe deze ook is.

lees verder...
rand
rand